top of page

Om oss

Varför vi finns

Vi bidrar aktivt till att människor mår bra i lönsamma organisationer och ser till att insatser i ledarskapet leder till konkreta förändringar som håller i sig.

I slutet på 90-talet bestämde vi oss för att göra något åt det stora energi- och resursslöseri vi såg, både gällande medarbetare och pengar. Det är ytterst ledningen och ledarskapet som avgör om den dolda potentialen i en organisation slängs bort eller tas tillvara. Därför har vi valt att bli experter på att hjälpa företagsledningar att få ledarskapet att fungera genom hela organisationen. Genom vårt sätt att arbeta får vi ledare att komma ur både de egna och organisationens gamla vanemönster.

 

Hur vi arbetar

Vårt arbetssätt bygger på att få människor att vilja och våga göra konkreta varaktiga förändringar. Vi är modiga nog att utmana invanda mönster och tar ansvar för att ta det från prat till resultat. Vi tillför energi och handlingskraft genom att inspirera, utmana och säkerställa att våra kunder får det de behöver. Vi älskar att sätta oss in i varje kunds situation och är lyhörda för både människans och verksamhetens behov.
Vi är inte ett företag som levererar kurser eller konsulter som jobbar på löpande räkning. Vi ger våra kunder hjälp till självhjälp, vi vet att effekten över tid blir bäst när utvecklingen drivs inifrån. Det vet vi av egen personlig erfarenhet eftersom vi själva varit chefer och konsultköpare.

Vilka vi är

bottom of page