top of page

Ledarskapsutveckling

energybar.png

Kan ni få ut mer effekt av ledarskapet?

Internt har vi hela tiden en dialog om vilka verktyg vi helst använder tillsammans med våra kunder. Ibland åker något verktyg ut och rätt som det är så är det tillbaka på ”topplistan”. Det kanske inte är så konstigt, vi är ju hantverkare inom ledarskapsutveckling.

Nedan ser du några exempel från den övre delen på topplistan.

Innovationskultur Barometer™

Vi har tittat djupare på hur företagskulturen påverkar företagets innovativa förmåga att generera och genomföra nya idéer. Innovationskultur Barometern™ visar graden av innovativ kultur i ditt företag och på vilket sätt den kan stärkas.

Valuesonline®

Det finns 100-tals självinsiktsverktyg. Vi har provat många och Valuesonline® är en av våra absoluta favoriter då verktyget på ett enkelt sätt går rakt på kärnan för det som är grunden för god självinsikt. Att vara medveten om- och känna till på vilket sätt de starkaste personliga värderingarna påverkar tankar och handlingar menar vi är grunden. Vill du veta mer om värderingsverktyget Valuesonline®, kontakta Per Malmberg, per.malmberg@ledarskaparna.se, 0708 27 16 13.

Ledarbarometern – 360° Ledarfeedback

Som chef har man ibland behov av att stanna upp och fundera på sin egen utvecklingspotential utan att man varken kan eller vill starta en längre utvecklingsprocess. Ett effektivt sätt att få en djupare insikt om vart man står som ledare är att genomföra en 360° coaching där 360° resultatet är utgångspunkten men inte det centrala.

Ledningsgrupp Barometern – TPB™

Hur man än vrider och vänder på det behöver ledningsgrupper som vill ta klivet och bli en högpresterande ledningsgrupp en gemensam förståelse för vad man bör utveckla och en lust att sätta igång utvecklingsarbetet. Med mätverktyget TPB™ åstadkommer vi det på ett smidigt sätt.

DiSC

Ett beteendestil verktyg som visar människors olikheter. Syftet är att öka din förståelse för dig själv såväl som din omgivning och bidrar bla till mer effektiv kommunikation mellan individer.

bottom of page