top of page

Ledarskapsutveckling

Kan ni få ut mer effekt av ledarskapet?

När vi startade 1991 var detta frågan vi arbetade med tillsammans med våra första kunder. Nog har det förändrats alltid, trots att vi människor inte har förändrats. Vårt adelsmärke i ledarskaps-utveckling är att vi designar innehållet så att cheferna känner att de får träna ”på sin egen verklighet” och att vi alltid ser alla individer. Dessutom är vi rätt kända för att utmana de vanliga komfortzonerna.

Vi designar samtliga ledarskapsutvecklingsuppdrag efter kundens specifika behov.
Nedan följer exempel på några av våra program.

För att klara att komma ur gamla vanemönster och kunna vara flexibel med när och hur man använder de olika ledarskapsverktygen krävs en längre utvecklingsprocess. I Fördjupad ledarskapsutveckling är konsten att leda team centralt, vi lägger stor vikt på upplevelsebaserade övningar.

Skräddarsydd ledarskapsutveckling 

Vill du ta din organisation till nya höjder?

Välkommen till en resa där vi tillsammans utforskar och förstärker ledarskapets kraft. Med Utvecklande Ledarskap (UL) kan du skapa en arbetsmiljö som genomsyras av samarbete, gemensamma värderingar och ökat personligt ansvar.

Här är vad du kan förvänta dig:

1.     Bättre Gemensam Kultur

2.     Effektivare Samarbeten

3.     Gemensam Syn på Ledarskap

4.     Insikter om Organisatoriska Hinder

5.     Ökat Personligt Ansvar

Not: Utvecklande Ledarskap är en svensk vetenskapligt grundad modell för ledarskap som bygger på egen forskning och två av världens mest validerade teorier, Transformational Leadership och Big Five.

Teamträningsdag – Självstyrande Team

Det är inte längre enbart chefens ansvar att teamet fungerar väl. En modern ledare bjuder in teamet till att axla delar av den traditionella ledarrollen. Inte för att reducera sig till medarbetare eller för att skapa organisationer utan chefer, utan för att öka samtliga teammedlemmars ansvarstagande  för att nå målen. Det är således dags att lägga gamla invanda sätt att leda team i arkivet.

Träning i Förändringsledarskap

Alltför många chefer saknar de konkreta verktygen för att leda förändring. Det handlar inte längre om att hantera en förändring som kommer, idag är förändringar normaltillståndet. I Träning i Förändringsledarskap arbetar vi utifrån Inse-Äga-Prestera metoden som hjälper dig och medarbetarna att inte falla tillbaka i gamla vanemönster.

Individuell Chefscoaching

”Hur blir jag en riktigt bra chef?” För oss är de viktigaste pusselbitarna i chefsrollen en förståelse för kärnan i uppgiften, självinsikt i ledarskapet, kommunikation och en förmåga att kunna prioritera.
I Individuell Chefscoaching utgår vi från denna grund och anpassar coachingen efter din vardag. Du får professionellt stöd från en erfaren konsult som själv varit chef. Ett bollplank, mentor och coach i samma person.

Chefens viktigaste samtal

Vi vet att du tillhör majoriteten. Att du förmodligen är en av alla de chefer som vill både ha en tydligare struktur och bättre effekt av de ständigt återkommande chefssamtalen. Vi har kundbehov på hela skalan här. Allt från att vässa kommunikationsförmågan i redan mycket väl utvecklade utvecklings- och lönesamtal till att hjälpa till att ta fram en struktur för samtalen som passar företaget.

bottom of page