top of page

Ledningsgruppsutveckling

Har ni en gemensam syn på ledningsgruppens uppdrag?

Vi på Ledarskaparna ställer frågor som normalt sett inte ställs i det dagliga ledningsgruppsarbetet. Det gör vi för att vi vet att de flesta ledningsgrupper tar sig inte den tid. Inget driver ledningsgruppens effektivitet så starkt som att arbeta med rätt formulerade frågor vid rätt tidpunkt.

Vi designar samtliga våra ledningsgruppsuppdrag efter kundens specifika behov.


Nedan följer exempel på våra mest uppskattade sätt att stödja ledningsgrupper.

Vill du veta mera kontakta oss på vi@ledarskaparna.se

Framtidsagerande Ledningsgrupp – FAL®

Ledningsgrupper innehåller ofta viljestarka ledare. Synen på vilka frågor som ska prioriteras och vilken roll gruppen har kan variera. Då kan det vara svårt att få ut ledningsgruppens fulla potential. Det är därför som vi på Ledarskaparna har skapat och utvecklat FAL®.

Förändringsstöd till ledningsgruppen

Många ledningsgrupper har kravet på sig att genomföra stora förändringar i verksamheten utan att man som grupp har erfarenhet av liknande eller har tiden på sig att prova sig fram genom ”trial and error”. Dessa ledningsgrupper kan vi vägleda genom att dela med oss av både metodik och lång erfarenhet.

Strategistöd

Alltför många företag väntar för länge med att etablera en ledningsgrupp med ett tydligt arbetssätt som stödjer VD och organisationen i nästa utvecklingsfas. Genom 100-tals uppdrag i mindre företag har vi lärt oss vad just de mindre bolagens ledningsgrupper behöver för att bli tydliga och inte tappa tid på brandsläckning.

Effektivt Ledningsarbete i mindre företag

För att lyckas genomföra en strategi behövs inte, som många tror, en karismatisk ledare som gjort rätt analys. Det som behövs är att fler personer har förståelse för varför strategin ser ut som den gör och att det finns lust för att genomföra den.

bottom of page