top of page

Om mig

Pers 17 år inom Försvarsmakten gav honom egen chefserfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap. 1991 grundade Per Ledarskaparna vilket gett honom en bred och gedigen erfarenhet både i facilitator-rollen och i många organisationers olika sätt att utveckla sitt ledarskap. Hans passion ligger i att kombinera individens välmående (värderingar) med verksamhetens krav (rollen, strategier, affärsmål) vilket ska leda till en varaktig kontinuerlig utveckling. Pers förmåga att se och förstå den helhet en chef eller ledningsgrupp befinner sig i, tillsammans med engagemang och modet att utmana invanda beteendemönster, gör att han alltid bidrar till ett framåtriktat kollektivt ägarskap och driv i önskade förändringar. Denna passion samt strävan att sätta in allt i ett större perspektiv har fört Per till att skräddarsy insatser, utveckla ledningsgrupper och utgöra ett förändringsstöd i över 30 år. Både inom näringslivet såväl som inom statlig och offentlig verksamhet.

Per anlitas oftast som facilitator vid utveckling av ledningsgrupper, teamutvecklingar samt skräddarsydda ledarutvecklingsinsatser. I tillägg till detta arbetar han med individuell chefshandledning och rådgivning vid utveckling av långsiktig kompetensutvecklingsstrategi och större förändringsprocesser.

Per är delförfattare till boken ”150 ledningsgrupper sedan – en dold potential”. Där har han och Roy Bartilson samlat sina erfarenheter efter att ha jobbat med över 150 ledningsgrupper.

bottom of page