top of page

Hållbart arbetsliv

Att leda för ett hållbart och hälsosammare arbetsliv både för sig själv och för organisationen.

Många chefer, ledare och organisationer pratar om att det är viktigt med hållbarhet och hälsa på sin arbetsplats. Dock så är det precis så, dvs man pratar om det men gör väldigt lite. Arbetsmiljö i form av fysisk hälsa läggs till väldigt stor del på den enskilde och det följs inte upp i någon vidare mening. Trots att ohälsa är en enorm kostnad för många.

Vill du /ni jobba med hållbart arbetsliv och hälsa och bli den ledaren och organisationen alla pratar om. Ledarskaparnas idé är att framförallt koppla ihop ledarskap och den fysiska delen av hälsa. Dvs att våga prata om, göra planer för; skapa förutsättningar för och följa upp den fysiska hälsan.

Vi jobbar både praktiskt med rörelse, träning och kost och analytiskt med hälsofrämjande arbete och analys av hälso KPIer.

Ska vi tillsammans hjälpa till att bygga ett hälsosammare samhälle?

Vårt erbjudande

  • Föreläsningar kring hälsa.

  • Att leda för en hållbar och hälsosam organisation.

  • Workshops med träning och kost.

  • Hälsoanalyser och hälsopromotivt arbete.

bottom of page